YUNANİSTAN VİZESİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

 • PASAPORT ( EN AZ 6 AYLIK SÜRESİ OLACAK )
 • 2 ADET BİOMETRİK RESİM
 • ANTETLİ KÂĞIDA SEYAHAT AMACINI BELİRTEN DİLEKÇE(KAŞE VE YETKİLİ KİŞİ İMZALI )
 • ŞİRKETİN İMZA SİRKÜLERİ
 • DERNEK VEYA TİCARET ODASINDAN FAALİYET BELGESİ ASLI ( YENI TARİHLİ )
 • TİCARET SİCİL GAZETESİ
 • SIRKETİN VE ŞAHSINSON 3 AYLIK BANKA CUZDANI FOTOKOPİLERİ(İLK DEFA VİZE ALACAKLAR İÇİN ASILLARI)
 • VERGİ LEVHASI FOTOKOPİSİ
 • 30.000 EURO’LUK TÜM AVRUPADA GEÇERLİ SEYAHAT SİGORTASI (ÜCRETE DAHİL)
 • T.C. KİMLİK FOTOKOPİSİ
 • YUNANİSTAN KONSOLOSLUĞU VİZE BAŞVURU FORMU ( FORM’DA 3.SAYFADAKİ 37.MADDEDEKİ İMZA HANESİ,4.SAYFA SAĞ ALTTAKİ İMZA HANESİMUTLAKA İMZALANACAK)
 • İLGİLİ KİŞİNİN KARTVİZİTİ,İKAMET ADRESİ VE CEP TELEFONU
 • VİZE ÜCRETİ 120 €

ÇALIŞANLAR İÇİN ÜSTTEKİ EVRAKLARA EK OLARAK

 • S.S.K İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ
 • S.S.K’DAN PRİM DÖKÜMÜ(E-DEVLET ŞİFRESİ İLE ALINACAK)
 • 4 AYLIK MAAŞ BODROSU

 

GEREKLİ EVRAKLAR PDF       BAŞVURU FORMU PDF      ÖN BAŞVURU