İSVİÇRE VİZESİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

 • PASAPORT ( EN AZ 6 AYLIK SÜRESİ OLACAK )
 • 2 ADET BİOMETRİK RESİM
 • GARANTİ YAZISI(İŞVEREN TARAFINDAN VERİLECEK OLAN BU YAZIDA MÜRACATÇININ İŞYERİNDEKİ KONUMU,VİZENİN HANGİ TARİHLER ARASINDA İSTENİLDİĞİ,MÜRACATÇININ HANGİ AMAÇLA SEYAHAT EDECEĞİ,İSVİÇREDE BULUNAN HANGİ ŞİRKETE/FUARA GİDECEĞİ VE VİZENİN BİTİMİNDEN ÖNCE DÖNECEĞİ BELİRTİLMESİ GEREKMEKTEDİR.BU YAZI ORJİNAL VE ŞİRKETİN İMZA YETKİLİSİ TARAFINDAN İMZALANMIŞ OLMALIDIR.
 • İSVİÇRE’DE BULUNAN ZİYARET EDİLECEK OLAN AKRABANIN DAVETİYE YAZISI
 • İMZA SİRKÜLERİ
 • DERNEK VEYA TİCARET ODASINDAN FAALİYET BELGESİ ASLI ( YENI TARİHLİ )
 • SİRKETİN VE ŞAHSIN SON 3 AYLIK BANKA CUZDANI FOTOKOPİLERİ(İLK DEFA VİZE ALACAKLAR İÇİN ASILLARI)
 • TİCARET SİCİL GAZETESİ
 • VERGİ LEHVASI FOTOKOPİSİ
 • 30.000 EURO’LUK TÜM AVRUPADA GEÇERLİ SEYAHAT SİGORTASI  (ÜCRETE DAHİL)
 • NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜNDEN TOPLU NÜFUS KAYIT ÖRNEĞİ(SEYAHAT EDEN KİŞİ EVLİ İSE HEM EVLENMEDEN ÖNCE,HEMDE EVLENDİKTEN SONRAKİ NÜFUS KAYIT ÖRNEĞİNİ ALACAKTIR)
 • T.C. KİMLİK FOTOKOPİSİ
 • İSVİÇRE KONSOLOSLUĞU VİZE BAŞVURU FORMU ( FORM’DA 3.SAYFADAKİ 37.MADDE VE 4.SAYFADAKİ TAAHHÜT KISMI MUTLAKA İMZALANACAK)
 • VİZE ÜCRETİ – 120 €

                                ÇALIŞAN İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

 • BANKA HESAP CÜZDANI(BAKİYELİ)
 • VARSA EV ARSA TAPU VE RUHSAT FOTOKOPİLERİ
 • SSK İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ
 • SSK HİZMET DOKUMU ( E -DEVLETTEN BARKODLU BELGE ALINABILIR)

 

GEREKLİ EVRAKLAR PDF       BAŞVURU FORMU PDF       ÖN BAŞVURU