İSVEÇ TURİSTİK VİZE İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

 • PASAPORT ( EN AZ 6 AYLIK SÜRESİ OLACAK )
 • 2 ADET BİOMETRİK RESİM
 • ANTETLİ KÂĞIDA SEYAHAT AMACINI BELİRTEN DİLEKÇE(KAŞE VE YETKİLİ KİŞİ İMZALI )
 • ŞİRKETİN İMZA SİRKÜLERİ
 • DERNEK VEYA TİCARET ODASINDAN FAALİYET BELGESİ ASLI ( SON 3 AYLIK )
 • TİCARET SİCİL GAZETESİ
 • VİZE BAŞVURU FORMLARI(İNGİLİZCE OLARAK DOLDURULACAK VE İMZALANACAK)
 • VERGİ LEVHASI FOTOKOPİSİ
 • SEYAHAT EDECEK ŞAHSA AİT SON 3 AYLIK BANKA CUZDANI ASILLARI(ŞİRKET ORTAKLARI İÇİN ŞİRKETİN BANKA CÜZDANI GEÇERLİDİR.)
 • VARSA ARAÇ RUHSAT VE EV ARSA VS.TAPU FOTOKOPİLERİ
 • 30.000 EURO’LUK TÜM AVRUPADA GEÇERLİ SEYAHAT SİGORTASI (ÜCRETE DAHİL)

NUFUS MÜDÜRLÜĞÜNDEN VUKUATLI TOPLU NUFUS KAYIT ÖRNEĞİ(HEM EVLENMEDEN HEM DE EVLENDİKTEN SONRAKİ DURUMU GÖSTERİR)

 • T.C. KİMLİK FOTOKOPİSİ
 • VİZE ÜCRETI 120 €               

ÇALIŞANLAR İÇİN ÜSTTEKİ EVRAKLARA EK OLARAK

 • S.S.K İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ
 • S.S.K’DAN PRİM DÖKÜMÜ
 • 4 AYLIK MAAŞ BODROSU

 

GEREKLİ EVRAKLAR PDF       BAŞVURU FORMU PDF      ÖN BAŞVURU