HİNDİSTAN VİZESİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

TİCARİ VİZE

 • PASAPORT  ( EN AZ 1 YILIK SÜRESİ OLACAK )

(VARSA ESKİ PASAPORTLARDA VERİLECEK)

 • 2 ADET ARKA FONU BEYAZ RESİM(5X5 EBATLARINDA)
 • ANTETLİ KÂĞIDA İNGİLİZCE SEYAHAT AMACINI BELİRTEN DİLEKÇE ( DİLEKÇEDE SEYAHAT SEBEBİ,SEYAHAT TARİHLERİ,VE GİDECEK ŞAHSIN ŞİRKETTEKİ POZİSYONU,MASRAFLARIN ŞİRKET TARAFINDAN KARŞILANACAĞI BELİRTİLECEK,YETKİLİ KİŞİ İMZALI,KAŞELİ OLACAK)
 • ŞİRKETİN İMZA SİRKÜLERİ   
 • DERNEK VEYA TİCARET ODASINDAN FAALİYET BELGESİ ASLI ( YENI TARİHLİ )
 • TİCARET SİCİL GAZETESİ
 • SİRKETİN BANKA CÜZDANI FOTOKOPİLERİ(SON 3 AYLIK,GÜNCEL TARİHLİ VE BAKİYELİ )
 • VERGİ LEHVASI FOTOKOPİSİ
 • T.C. KİMLİK FOTOKOPİSİ
 • SEYAHAT AMACI TİCARİ OLDUĞU İÇİN HİNDİSTANDAKİ BİR FİRMADAN DAVETİYE VE DAVET EDEN FİRMANIN TİCARET SİCİL GAZETESİ
 • HİNDİSTAN VİZESİ RANDEVU BİLGİ FORMU ( EKTEKİ TÜM BİLGİLER EKSİKSİZ DOLDURULACAKTIR)
 • SEYAHAT DÖKÜMANLARI (UÇAK BİLETİ,OTEL REZERVASYONU )
 • VİZE ÜCRETI 220 USD                         

NOT :   2003 YILINDAN ÖNCE ALINAN PASAPORTLAR  GEÇERLİ  DEĞİLDİR

 TURİSTİK VİZE

 • PASAPORT  ( EN AZ 6 AYLIK SÜRESİ OLACAK )

(VARSA ESKİ PASAPORTLARDA VERİLECEK)

 • 2 ADET 5 X 5 BOYUTLU ARKA FONU BEYAZ RESİM
 • ANTETLİ KÂĞIDA İNGİLİZCE SEYAHAT AMACINI BELİRTEN DİLEKÇE ( YETKİLİ KİŞİ İMZALI )
 • ŞİRKETİN İMZA SİRKÜLERİ   
 • DERNEK VEYA TİCARET ODASINDAN FAALİYET BELGESİ ASLI ( YENI TARİHLİ )
 • TİCARET SİCİL GAZETESİ
 • SIRKETİN VEYA ŞAHSIN BANKA CUZDANI  FOTOKOPİLERİ ( SON 3 AYLIK )
 • VERGİ LEHVASI FOTOKOPİSİ
 • T.C. KİMLİK FOTOKOPİSİ
 • İKAMETGAH BELGESİ – SEYAHAT EDECEK KİŞİ ADINA DÜZENLENMİŞ BİR FATURA(ELEKTRİK SU TELEFON VB)
 • HİNDİSTAN VİZESİ RANDEVU BİLGİ FORMU ( EKTEKİ TÜM BİLGİLER EKSİKSİZ DOLDURULACAKTIR)
 • SEYAHAT DÖKÜMANLARI (UÇAK BİLETİ,OTEL REZERVASYONU )
 • VİZE ÜCRETI 110 USD                           

NOT :   2004 YILINDAN ÖNCE ALINAN PASAPORTLAR  GECERLI  DEĞILDIR.

 

GEREKLİ EVRAKLAR TİCARİ PDF       GEREKLİ EVRAKLAR TURİSTİK PDF        BAŞVURU FORMU PDF