GANA VİZESİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

 • PASAPORT ( EN AZ 6 AYLIK SÜRESİ OLACAK )
 • 4 ADET BİOMETRİK RESİM
 • ANTETLİ KÂĞIDA SEYAHAT AMACINI BELİRTEN İNGİLİZCE VE TÜRKÇE DİLEKÇE ( KAŞE VE YETKİLİ KİŞİ İMZALI )
 • ŞİRKETİN İMZA SİRKÜLERİ
 • DERNEK VEYA TİCARET ODASINDAN FAALİYET BELGESİ ASLI ( SON 3 AYLIK )
 • TİCARET SİCİL GAZETESİ
 • SIRKETİN VE ŞAHSIN SON 3 AYLIK BANKA CUZDANI FOTOKOPİLERİ(İLK DEFA VİZE ALACAKLAR İÇİN ASILLARI)
 • VERGİ LEVHASI FOTOKOPİSİ
 • GANA KONSOLOSLUGU VİZE BAŞVURU FORMU ( FORM 4 SAYFA OLARAK DÜZENLENECEK VE HER SAYFA ISLAK İMZALI OLACAKTIR)
 • İLGİLİ KİŞİNİN KARTVİZİTİ,İKAMET ADRESİ VE CEP TELEFONU
 • SEYAHAT EDECEK KİŞİNİN AŞI KARTI(AŞI KARTI OLMAZSA VİZE ALINAMAZ)
 • VİZE ÜCRETİ – 130 EURO

                                ÇALIŞANLAR İÇİN ÜSTTEKİ EVRAKLARA EK OLARAK

 • S.S.K İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ
 • S.S.K’DAN PRİM DÖKÜMÜ
 • 4 AYLIK MAAŞ BODROSU

NOT :   2003 YILINDAN ÖNCE ALINAN PASAPORTLAR  GEÇERLİ  DEĞİLDİR

 

GEREKLİ EVRAKLAR PDF       BAŞVURU FORMU PDF      ÖN BAŞVURU