ALMANYA TURİSTİK VİZESİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

 • PASAPORT ( EN AZ 6 AYLIK SÜRESİ OLACAK )
 • 2 ADET BİOMETRİK FOTOĞRAF
 • GARANTİ YAZISI(İŞVEREN TARAFINDAN VERİLECEK OLAN BU YAZIDA MÜRACATÇININ İŞYERİNDEKİ KONUMU,VİZENİN HANGİ TARİHLER ARASINDA İSTENİLDİĞİ,MÜRACATÇININ HANGİ AMAÇLA SEYAHAT EDECEĞİ,ALMANYA’DA BULUNAN HANGİ ŞİRKETE/FUARA GİDECEĞİ VE YA AKRABA ZİYARETİ OLDUĞU VE VİZENİN BİTİMİNDEN ÖNCE DÖNECEĞİ BELİRTİLMESİ GEREKMEKTEDİR.BU YAZI ORJİNAL VE ŞİRKETİN İMZA YETKİLİSİ TARAFINDAN İMZALANMIŞ OLMALIDIR.
 • ALMANYA’DA BULUNAN VE ZİYARET EDİLECEK OLAN ŞİRKETİN VEYA AKRABANIN DAVETİYE YAZISI(VARSA ALMANYA’DAKİ FİRMALARDAN ALINAN FATURALAR,GÜMRÜK BEYANNAMELERİ)
 • ŞİRKETİN İMZA SİRKÜLERİ
 • DERNEK VEYA TİCARET ODASINDAN FAALİYET BELGESİ ASLI ( YENI TARİHLİ )
 • SİRKETİN VE ŞAHSIN SON 3 AYLIK BANKA CUZDANI FOTOKOPİLERİ(SEYAHAT TURİSTİK İSE SEYAHAT EDEN KİŞİNİN BANKA CÜZDAN FOTOKOPİLERİ/İLK DEFA VİZE ALACAKLAR İÇİN ASILLARI)
 • TİCARET SİCİL GAZETESİ
 • VERGİ LEHVASI FOTOKOPİSİ
 • 30.000 EURO’LUK TÜM AVRUPADA GEÇERLİ SEYAHAT SİGORTASI (ÜCRETE DAHİL)
 • NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜNDEN TOPLU NÜFUS KAYIT ÖRNEĞİ(SEYAHAT EDEN KİŞİ EVLİ İSE HEM EVLENMEDEN ÖNCE,HEMDE EVLENDİKTEN SONRAKİ NÜFUS KAYIT ÖRNEĞİNİ ALACAKTIR)
 • T.C. KİMLİK FOTOKOPİSİ
 • ALMANYA KONSOLOSLUĞU VİZE BAŞVURU FORMU ( FORM’DA 3.SAYFADAKİ 37.MADDE VE 4.SAYFADAKİ TAAHHÜT KISMI MUTLAKA İMZALANACAK)
 • İLGİLİ KİŞİNİN KARTVİZİTİ,İKAMET ADRESİ VE CEP TELEFONU
 • VİZE ÜCRETİ –  700TL

 

                                ÇALIŞANLAR İÇİN ÜSTTEKİ EVRAKLARA EK OLARAK

 • S.S.K İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ
 • S.S.K’DAN PRİM DÖKÜMÜ
 • 4 AYLIK MAAŞ BODROSU

 

GEREKLİ EVRAKLAR      BAŞVURU FORMU PDF      ÖN BAŞVURU